Modlitwy

Panie Jezu Chryste,
Ty, Ktόry Jesteś światłem świata
i Krόlem nieba i ziemi,
przyjdź nam z pomocą,
wyciągnij na nas Swoją rękę,
podtrzymaj zmęczonego i upadającego,
pociesz smutnego i cierpiącego,
daj pociechę biednemu i choremu,
przyjdź z pomocą prześladowanym z powodu Twojego imienia.
Łaską o ktόrą Cie prosimy
Jest nawrόcenie serca.
Aby każdy z nas mόgł kroczyć
Twoją drogą w prawości sumienia.
Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
Nie opuszczaj nas.
Przebacz nam nasze grzechy
a my, sercem pokornym i czystym,
poruszeni działaniem Ducha Świętego,
będziemy karmić się Twoim Ciałem i Twoją Krwią.
Uświęceni Twoją łaską,
oddamy chwałę
Ojcu naszemu Ktόry jest w niebie,
Temu, Ktόry jest święty, dobry, wieczny,
sprawiedliwy i miłosierny.
Z aprobatą kościelną
i odpustem cząstkowym za każdym razem kiedy się odmawia.
Nicastro, 5-5-1999

O Mario,
Ty, która stałaś pod krzyżem
Twojego Syna Jezusa Ukrzyżowanego,
przez Twoich siedem boleści,
przez Twoje cierpienia,
wstawiaj się za mną!
Spraw bym naprawdę
mógł patrzeć na Krzyż Jezusa
bez grzechu.
Spraw Mario,
aby moje ciało oddaliło się od zła.
Spraw Mario,
aby moja dusza
moje serce należało do Ciebie.
O Mario,
kiedy tego zechce Ojciec mój,
pragnę wejść w Wasze światło.
Dlatego chcę być
całkowicie wasz/a.
O Mario,
prowadź mnie Twoją drogą
drogą dobra
i ustrzeż mnie od złego.

Trzy razy “Chwała Ojcu”
Matko Odkupienia, módl się za nami.

Z odpustem cząstkowym za każdym razem kiedy się odmawia.
Z aprobatą kościelną,, Nicastro 26-2-1984

†Vincenzo Rimedio, Vescovo